ถ้อยแถลงของขบวนการบางกอกไพรด์ 2023

ขบวนแห่งความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 มิถุนายน ภายใต้แนวคิด “beyond gender” เพื่อเรียกร้องการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและสมรสเท่าเทียม